Nostoapuvälineet yksilöllisesti suunniteltuna

Kaikki nostotapahtumat eivät aina ratkea pelkillä valmiskomponenteilla, jolloin tarvitaan tarpeeseen suunniteltuja nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineen määritelmään kuuluvat kaikki apuvälineet, jotka tulevat nostimen ja nostettavan kuorman väliin. Näistä säädetään konedirektiivissä 2006/42//EY.

Yhdistämme tuoreet ideat pitkään kokemukseen ja valmistamme ratkaisun, joka parantaa yrityksenne tuottavuutta sekä nostojen turvallisuutta.

Hallitsemme projektit ideoinnista toimiviksi laitteiksi. Käytämme laitteissamme tarvittaessa erikoislujia teräksiä ja alumiineja. Käyttö voidaan toteuttaa mekaanisesti, hydraulisesti, sähköisesti tai pneumaattisesti.

Suunnittelussa otamme huomioon käyttökohteen ja -ympäristön, teemme tarvittavat lujuuslaskut ja hyväksytämme ratkaisun asiakkaalla aina ennen valmistusta.

Toimimme avaimet käteen -periaatteella. Tuotteidemme mukana toimitetaan aina käyttö-, huolto- ja tarkastusohje sekä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Tarvittaessa annamme käyttöönottokoulutuksen.

Toimintaamme ohjaavat Suomen ja EU:n vahvistamat lait sekä sosiaali – ja terveysministeriön määräykset.

 

Custom-made Lifting Tools

We combine fresh ideas with long experience and prepare a solution that improves your company`s productivity and the safety of lifting.

We manage projects from idea into working devices. We use special high-strength steels and aluminum in our equipment if necessary. The device may be designed to be used mechanically, hydraulically, electrically or pneumatically.

The lifting tools are always delivered to the customer with CE marking. The device is also provided with operating, maintenance and inspection instructions and an EC declaration of conformity. Our operations are guided by Finnish an EU approved laws and regulations of the Ministry of Social Affairs and Health.

 

 

Pyydä tarjous

7 + 3 =