Nostosuunnitelmat isoihin nostoihin

Vaativissa nostoissa nostosuunnitelmat ovat lakisääteisiä ja nostojen turvallisuuden kannalta olennainen osa suoritettavia nostoja.

Erikoisnostoja ovat esimerkiksi poikkeuksellisen isokokoisten tai painavien kappaleiden nosto, hankalan muotoisten kappaleiden nostot, hankalissa nosto-olosuhteissa tapahtuvat nostot, kahdella tai useammalla nosturilla tapahtuvat nostot tai muuten harvinaiset ja poikkeukselliset nostot.

Nostosuunnitelmasta käy ilmi taakkojen painot ja painopisteet, käytettävät nostoapuvälineet, kiinnityskohdat, nosturin alustan tiedot, nostoreitit, rakenteet, nostoon osallistujien pätevyys, työjärjestykset sekä noston johtaminen ja valvonta.

Suunnitelma laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa olosuhteet huomioon ottaen. Toteutamme nostosuunnitelmat dokumentoinnista välineiden valmistukseen ja varsinaisen nostotapahtuman valvontaan.

Lifting plans for special lifts

In demanding lifting operations, the lifting plans are statutory and essential part of the lifting.

Special lifts include lifting exceptionally large or heavy pieces, lifting difficult-to-shape pieces, lifting under difficult conditions, lifting with two or more cranes, or otherwise rare and exceptional lifting operations.

The lifting plan shows the weights and proroties of the loads, the lifting tools that needs to be used, the attachment points, the crane chassis information, the lifting routes, the structures, the qualifications of the lift participants, the rules of operation, and the lifting control and supervision.

The plan is always drawn uop together with the customer, taking into account the circumstances. We implement lifting plans from documentation to designing and providing the tools needed and control of the actual lifting operation.