Nostopuomit jokaiseen tarpeeseen

Suunnittelemme ja toteutamme kaikenkokoiset nostopuomit. Ne ovat käytännöllisiä silloin, kun taakalle tarvitaan useita kiinnityspisteitä tai taakan painon on jakaannuttava tasaisesti.

Nostopisteiden lukumäärä, säädettävyys ja sijainnit nostopuomissa räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Valikoimiimme kuuluvat mm. seuraavat mallit:

 • Nostopuomit kiinteillä nostopisteillä
 • Säädettävät nostopuomit
 • Teleskooppipuomit
 • Suursäkkinostimet
 • Ristikkopuomit
 • Erikoispuomit

Käsittelyn helpottamiseksi nostopuomeissa voidaan rakenneteräksen ohessa tai sijasta käyttää erikoislujia teräksiä tai alumiineja.

Nostopuomit toimitetaan asiakkaalle aina CE-merkittynä. Puomin mukana toimitetaan myös käyttö-, huolto- ja tarkastusohje sekä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus.

Olemme toimittaneet nostopuomeja, joiden nostokapasiteetti on muutamista kymmenistä kiloista yli 100 tonniin asti pituuksien vaihdellessa alle metristä yli 15 metriin.

 

Lifting Tools for every need

We design and manufacture lifting beams in all sizes. They are useful when multiple attachment point are required for the load or the weight of the load must be evenly distributed.

The number of lifting points, adjustability and locations of the lifting points are tailored to the customer`s needs.

We have produced the following:

 • Lifting beams with customized lifting points
 • Adjustable lifting beams
 • Telescopic lifting beams
 • Big Bag lifters
 • Cross beams
 • Lifting beams for special needs 

The lifting beams are always delivered to the customer with CE marking. The device is also provided with operating, maintenance and inspection instructions and an EC declaration of conformity.

We have supplied lifting beams with a lift capacity of a few dozen kilos to over 100 tons, with lenghts of less than one meter to over 15 meters.