Erikoisratkaisut kaikkiin tilanteisiin

Suunnittelemme ja valmistamme erikoisratkaisut nostamiseen liittyvissä ongelmissa.

Prosessi tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Olemme kehittäneet mm. seuraavanlaisia ratkaisuja:

  • Kokonaisvaltainen ratkaisu pahvirullien käsittelyyn, mikä sisältää siirtovaunut sekä niiden nostokehikon
  • Raskaan sarjan nostohaarukka peltirullien käsittelyyn
  • Epäkeskokiinnityksellä toimiva tarrain ahtaaseen nostopaikkaan

Erikoisnostoapuvälineetkin toimitetaan asiakkaalle aina CE-merkittynä. Tuotteen mukana toimitetaan myös käyttö-, huolto- ja tarkastusohje sekä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus.

 

Special solutions for alla situations

We design and manufacture special solutions for lifting problems.

The process always takes place in close cooperation with the customer.

We have developed solutions such as:

  • A comprehensive solution for handling cardboard rolls, including trolleys and their lifting frame
  • Heavy duty lifting fork for handling sheet rollers
  • Eccentric clamp for tight lifting space

Lifting tools are always delivered to the customer as CE marked. The product is also provided with operating, maintenance and inspection instructions and an EC declaration of conformity.