Tarraimet turvalliseen tarttumiseen

Nostamisen apuna käytetään usein nostettaville ja siirrettäville kappaleille räätälöidyt kiinnittimet tai tarraimet, kun varsinaista nostopistettä ei kappaleessa valmiina ole.

Tarraimen kiinnitys voi tapahtua yksinkertaisimmillaan saksityyppisesti kiristyen taakan painosta tai ruuvikiinnityksellä. On myös mahdollista kiristää tarrain nostettavan kappaleeseen hydraulisesti, pneumaattisesti tai sähköisesti.

Valikoimastamme löytyvät mm. seuraavat tarraimet:

  • Nostosakset
  • Mekaaniset nostotarraimet
  • Nostotarraimet ulkopuolisella käyttövoimalla

Yksilölliset tarraimet asiakkaan tarpeiden mukaan

Suunnittelemme ja valmistamme tarraimet räätälöityinä suoraan asiakkaan tarpeisiin. Tarrain suunnitellaan ja valmistetaan aina asiakkaan kanssa kommunikoiden ja käyttökohde sekä –olosuhteet huomioiden.

Meille tärkeää on tarraimien hyvä työergonomia, käytön helppous ja ennen kaikkea turvallisuus.

Tarrain toimitetaan asiakkaalle aina CE-merkittynä. Tarraimen mukana toimitetaan myös käyttö-, huolto- ja tarkastusohje sekä EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus.

 

Grippers for safe lifting

 Customized clamps and gribbers are often needed when the actual lifting point is not available in the body. The fastening of the gripper may take place at its simplest by scissor- tightening the weight of the load or by screw fastening. It is also possible to tighten the clamp to the liftable body hydraulically, pneumatically or electrically.

We have produced the following:

  • Grippers with scissor-tightening
  • Mechanical grippers
  • Grippers with external force

 The grippers are always delivered to the customer with CE marking. The device is also provided with operating, maintenance and inspection instructions and an EC declaration of conformity.