Speciallösningar för lyft - tillverkade i Finland

PowerTen Oy erbjuder ett brett utbud av speciella lyftlösningar. Vi utformar och implementerar lyftlösningar för alla situationer och utmanande utrymmen. Står ditt företag inför utmaningar eller problem i samband med lyft? Kontakta vårt företag, lyftlösningar är vår specialitet. Vi har lång erfarenhet av att betjäna kunder i hela Finland.

Vi utformar en idé och sköter designen och tillverkningen av lyftlösningen. Vi levererar också produkten till din önskade destination. Designprocessen sker alltid i nära samarbete med kunden, så berätta gärna vad du har i åtanke! Lyftlösningar av hög kvalitet hjälper dig att effektivisera din verksamhet.

Speciallösningar för utmanande lyft

Svåra lyftsituationer eller utrymmen kräver exceptionella och innovativa lösningar. Vi genomför speciella lyftlösningar med vår beprövade erfarenhet.

Vi har utvecklat bland annat följande lösningar:

  • Säkerställande av lyft i en produktionslinje
  • Rullväxlare för pappersmaskin
  • Personbilshiss till underjordiskt garage

Särskilda lyfthjälpmedel levereras också alltid till kunden med CE-märkning, så att de alltid uppfyller EU:s krav och är fullständigt säkra. Produkten levereras också med instruktioner för användning, underhåll och inspektion samt en EG-försäkran om överensstämmelse.

Bildgalleri - Speciallösningar

Innovationer för utmanande lyft

PowerTen Oy:s långa erfarenhet av lyftlösningar ger en stabil grund för utveckling av speciallösningar. Vi arbetar med många olika material och tekniker. Nyckeln till ett högkvalitativt resultat är ett nära samarbete med kunden. Designarbetet görs alltid med säkerheten i första hand. Förutom speciallösningar utvecklar vi också speciella lyftplaner för våra kunder.

Speciella lyftlösningar är till nytta när platsen för lyftningen är utmanande. Fråga mer om våra lyfttjänster!