Lyftplaner utvecklade av experter

En professionellt utarbetad lyftplan är viktig för säkerheten vid lyft. Med en god planering kan även de mest krävande lyften utföras på ett säkert sätt.

I lyftplanen beaktas allt som är relevant för lyftningen. Till exempel beaktas lyftmetoden, arbetsordern, lyftutrustningen och säkerheten - allt detta behövs i en lyftplan av hög kvalitet.

Fråga gärna vårt erfarna team för mer information om krävande lyft - vi är här för att hjälpa dig med alla dina lyftbehov.

Vad innebär speciallyft?

Speciallyft är lyft av särskilt tunga eller otympligt formade föremål. Vi utför alla typer av specialkonstruktioner för lyft med gedigen expertis och moderna innovationer.

Speciallyft inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Otympligt formade föremål
  • Krävande lyftförhållanden
  • Ovanligt stora eller tunga föremål
  • Lyft som görs med två eller flera kranar

Lita på vår expertis och kontakta oss!

Detaljerade lyftplaner

Lyftplanen innehåller de viktigaste uppgifterna för lyftningen, t.ex. lastens vikt och tyngdpunkt, de lyfttillbehör som ska användas, förankringspunkterna och uppgifter om kranens chassi. I planen registreras också lyftvägar, strukturer, lyftpersonalens kvalifikationer, arbetsarrangemang samt ledning och övervakning av lyftningen. Planen utarbetas alltid i samråd med kunden och med hänsyn till omständigheterna.

En säker lyftverksamhet kräver en professionellt utarbetad lyftplan.

Fråga oss mer!