Skräddarsydda gripdon för ett säkert grepp

PowerTen Oy:s mångsidiga produktsortiment omfattar gripdon för alla slags behov. Vi designar, tillverkar och levererar gripdon i hela Finland.

Skräddarsydda fästelement och gripdon används ofta för att underlätta lyftningen. Dessa underlättar lyftprocessen när det inte finns någon huvudsaklig fästpunkt på lasten.

Till exempel kan gripdonen fästas med hjälp av en saxprincip, varvid det dras åt av lastens vikt. Föremålet kan lyftas mekaniskt, hydrauliskt, pneumatiskt eller elektriskt.

Vill du beställa ett gripdon som är skräddarsytt för ditt företag? Kontakta oss gärna!

Mångsidiga gripdon för alla behov

Vi tillverkar gripdon som är skräddarsydda efter kundens behov. Vi utformar alltid lösningar i samarbete med kunden. Dessutom tar vi noga hänsyn till användningssyftet och villkoren.

Till våra produkter hör bland annat:

  • Lyftsaxar
  • Gripdon med extern kraftgenerering
  • Mekaniska gripdon
  • Specialgripdon

Bildgalleri - Gripdon

Lyftutrustning som är utformad med säkerheten i första hand

Säkerheten har högsta prioritet för oss när vi utformar och tillverkar gripdon. Våra experter tar också hänsyn till ergonomi och användarvänlighet.

Våra gripdon levereras till kunden med CE-märkning, vilket innebär att de alltid uppfyller EU:s krav. Dessutom medföljer en användar- och underhållshandbok och en EG-försäkran om överensstämmelse.

Vid behov kan vi ge ytterligare information och guida dig i driftsättningen.

Våra gripdon garanterar säkra lyft. Berätta om dina behov och begär en offert!