Vi tillverkar säker lyftutrustning för kunder i Finland och utomlands.

PowerTen Oy implementerar individuell lyftutrustning för kunder i Finland och utomlands. Vi har årtionden av erfarenhet inom området - vi startade vår verksamhet redan 1987. Vårt expertteam kombinerar gedigen erfarenhet med ung innovation. Med denna kombination kan vi utforma de bästa möjliga lyftlösningarna för alla typer av kunder.

Våra lyftanordningar och lösningar designas enligt våra kunders behov och önskemål. Berätta om dina behov och vi kommer att erbjuda dig en idé, design, tillverkning samt leverans av lyftutrustning. Vi erbjuder dig en nyckelfärdig lösning för dina lyftbehov.

Säker lyftutrustning som uppfyller EU:s krav

PowerTen Oy genomför lyftlösningar exakt och säkert enligt kundens behov. I vår planering beaktar vi användningsområdet och genomför nödvändiga hållfasthetsberäkningar. Vi godkänner alltid lösningen tillsammans med kunden före tillverkningen. Våra produkter levereras alltid med en bruksanvisning, en underhålls- och inspektionsmanual och en EG-försäkran om överensstämmelse. Vid behov tillhandahåller vi utbildning för implementering. Vår verksamhet styrs av Finlands och EU:s lagstiftning samt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter. Säkerhetsföreskrifter och maskindirektiv är av största vikt för oss. All utrustning som vi levererar är CE-märkt, vilket visar att den uppfyller EU-direktiven. Vi är en del av Vastuu Groups Pålitlig Partner -nätverk.

Vi betjänar företag inom olika branscher

Vi betjänar många stora aktörer och flera olika branscher i Finland. Oavsett om ditt företag är stort eller litet utvecklar vi professionella lyftlösningar som uppfyller dina behov. Med cirka 40 års erfarenhet inom metallbranschen i bagaget designar och tillverkar vi lyftlösningar med gedigen kännedom.

Vårt team har erfarenhet av att använda olika lyftanordningar och material enligt olika situationer och behov. Vi erbjuder trygga lösningar som gör det möjligt för dig att effektivisera ditt företags verksamhet. När du behöver hjälp med att hitta och utveckla en professionell lyftlösning, kontakta våra experter!

Beställ den lyftutrustning och de tillbehör du behöver från branschens experter. Vi betjänar flexibelt och effektivt.